Your address will show here +12 34 56 78
Mina erbjudanden

”-25 år inom media, reklam- och kommunikationsbranschen. De senaste fem åren som VD och inhyrd marknadschef inom hus- och VVS-branschen. Det ger dig kompetent avlastning och stöd med sälj och kommunikation, PR- och marknadsfrågor eller marknadsföring. Ledorden är Avlasta, Action och Ansvar. Snacka om tripple A!” Bosse Willegard, VD/senior marknadskonsult

Års erfarenhet

Uppdrag och positioner som VD och marknadschef de senaste 5 åren. 25 år inom reklam, media och kommunikationsbranschen.

Fakta om mig

- Grodsamlare med mer än 100 grodor i alla former - Basist, spelar i coverbandet 'Mammas Nya Killar' - Alpinskidåkare - Äger engelsk sportbil (lite ovanlig, en av 10 i Sverige) - Sålt elekrifieringen av Bagdads skyddsrum för ABB 1982 - Dalmas, från Ludvika - Gillar Fernet Branca

Om Willegard Marknadsföring

Med uppdrag som VD och marknadschef de senaste 5 åren och med 25 år inom reklam, media och kommunikationsbranschen, är det nu spännande att kunna erbjuda hjälp, avlastning och stöd av olika slag.

Ledorden för Willegard Marknadsföring är:
Avlasta i olika typer av marknadsfrågor och i olika typer av uppdrag, även projektledning.
Action – få saker och ting gjorda, inte bara snyggt förpackade planer i en pärm på hyllan!
Ansvar för att insatsen blir som önskat, maximalt bra och att uppdragsgivaren inte står ensam mitt i processen.

En bra första övning! En enkel uppställning som ofta hjälper till att komma vidare när en förändring skall till eller vi önskar förflytta positionen:

Drömläge
– Nuläge
= utmaningen (problemet)

Helt enkelt; var är vi idag och vart vill vi komma, vad vill vi uppnå, Drömläget för insatsen. Nuläget, vart är vi idag. Först när alla inblandade har samma syn på vad värdena i Drömläge resp. Nuläge är, kan vi få en sann bild av vår gemensamma resa. Det vill säga vår utmaning!

Om Bosse Willegard

Aktuellt nu är uppdraget som inhyrd marknadschef på MIAB/NCA Facility Services, Sveriges största privatägda städföretag, som omsätter ca 600 miljoner kronor.

2013-2016 inhyrd marknadschef på medlemsägda Bad & Värme-kedjan. Bad & Värme omsätter nära 2 miljarder kronor på dryga 80 orter i Sverige och är mycket marknadsintensiva.

Tjänsten som anställd VD och försäljnings- och marknadschef på Mälarvillan 2011-2013, har även gett nyttiga erfarenheter från företagande från toppen med ägar- och styrelsearbete, rakt ned i operativa VD-lednings-och produktionsfrågor av mycket skiftande slag.


Reklam och marknadsföring
Sedan 1990 är det 100 % fokus på marknad, försäljning, affärsutveckling med ledarskap och marknadsfrågor i blickfånget. Som byråchef, projektledare, affärsutvecklare och Key Account på flera större reklam-och PR/kommunikationsbyråer.

Startar som ung ABB-anställd och fick under 7 år förmånen att arbeta internationellt med exportförsäljning och vara ansvarig projectmanager för olika elkraftsprojekt i länder som Saudiarabien, Irak, Qatar med flera. Det gav en värdefull internationell affärsbakgrund, nog så nyttig i det framtida arbetslivet.
CV

2017 Marknadschef (inhyrd) MIAB/NCA Facility Services, Sveriges största privatägda städföretag, ca 1300 anställda.

2013-2016 Marknadschef Bad & Värme-kedjan. (inhyrd)
Ledande VVS-kedjan som omsätter nära 2 miljarder på drygt 80 orter.

2013 Willegard Marknadsföring AB Marknadskonsult, ägare och VD.

2011-2013 Mälarvillan VD, delägare och marknadschef. Hustillverkaren i Mälardalen.

2001-2011 Care of Haus reklambyrå Kommunikationskonsult/projektledare och affärsutvecklare. Byrån är störst och ledande i Västeråsområdet med drygt 35 anställda i Västerås och Stockholm.

1995-2001 Kentab Kommunikation Byråchef, projektledare/affärsutvecklare och delägare. Anrik reklam- och kommunikationsbyrå i Västerås med ca 15 anställda.

1990-1995 Abacus reklam Delägare och projektledare. Mindre reklambyrå med stora B2c-kunder.

1983-1990 VLT Press Försäljningsfaktor inom bolagets olika tryckerier och grafiska produktion.

1976-1983 ABB/ASEA Projektledare och försäljningsingenjör på exportavdelningen för elkraftdistribution. Verksam i Saudiarabien, Qatar, Tyskland och England.


Utbildning
– Grundläggande VD-utbildning Business Executive
– Marknadsekonom IHM (flerårig högskoleutbildning inom marknad & ekonomi)
– Dale Carnegie (kommunikation och ledarskap)
– Juridiska och ekonomiska affärsutbildningar inom ABB
– 3-årigt Ekonomiskt gymnasium
Låna en erfaren marknadschef

Marknadschef/marknadsavdelning – kompetent avlastning, projektledning och utveckling inom marknad & sälj. Behöver ni någon som kan marknad på sina fem fingrar, driva på och få saker gjorda? Vore det bra med någon som förstår och bidrar i det strategiska och får det praktiska gjort? – Men ni vill inte anställa?

Alla företag och organisationer behöver från tid till annan olika typer av marknadsinsatser och utveckling inom marknad & sälj. Någon som kan förstå och deltaga i det strategiska och få ut effekt rent operativt. Någon som kan marknad på sina fem fingrar, driva och få sakerna gjorda… Med drygt 30 års erfarenhet – bl a som export project manager på ABB, projektledare, byråchef, affärsutvecklare och key account på flera marknadsledande reklam-och PR/komunikationsbyråer, samt nu senast som VD, marknadschef och delägare på ett husföretag – har jag stor vana och kunskap att identifiera behoven och omforma till målstyrda effektiva aktiviteter och tydlig kommunikation. Från mindre ägarledda företag till stora bolag och organisationer, privata och offentliga.

Hur och vad
Willegard Marknadsföring AB arbetar som er inhyrda marknadsavdelning, som lojalt och diskret avlastar företaget och ledningen med frågor inom marknad och sälj.

 

Det kan vara t ex:

– All hantering i vardagen av olika typer av marknads- och säljfrågor

– Avlasta i speciella projekt inom marknad och sälj, även projektledning

– Agera som strategisk konsult/bollplank och rådgivare

– Avlastar och stöttar lojalt företagsledningen från strategiska och operativa marknads- och säljfrågor, uppdrag, undersökningar, kartläggningar, löpande marknadskommunikation, reklamfrågor m m.

– Agera som beställarorganisationen och/eller som utförare.

– All hantering i vardagen av olika typer av marknads- och säljfrågor.


Varför? *
– Avlastar och får det gjort! Agerar från företagets perspektiv, inte som ”extern leverantör” med egen agenda.


– Helhetslösning – klarar ”hissen” såväl strategiskt som operativt och har nätverket med kunskaperna att få det proffsigt utfört.

– Lojal. Inte tvingad av en egen produktionsapparat, eller har egna intressen att bevaka.

– Du vet vad du köper – du betalar bara för det du får – du kan avsluta när som helst.

* Willegard Marknadsföring är flexibel när det gäller hur mycket tid du vill och behöver köpa. Vid en anställning måste man ofta låsa sig och erbjuda en heltid, även vid vikariat. Med Willegard Marknadsföring kan du välja till exempel 20, 35 eller 70 % av en heltid. Och med en kunnig och effektiv konsult får företaget mycket avlastning för ersättningen. Det blir helt enkel väldigt kostnadseffektivt!


Våga prova – Hur avsluta?
Inget bindande avtal – om så icke önskas. Testperiod – prova, utvärdera, fortsätta eller avsluta.

Marknadskonsult och projektledare

Marknadsstrategisk- och säljrådgivning, få saker gjorda operativt eller agera som den ”lilla men prisvärda kommunikationspartnern”.

För företag och organisationer med behov av en kompetent och erfaren bred marknadskonsult med förmåga att ta en mängd olika typer av marknads- och försäljningsuppdrag. Från mindre ägarledda företag till stora bolag och organisationer, privata och offentliga. Med 25 års erfarenhet från kommunikation och affärer – bl a som export project manager på ABB, projektledare, byråchef, affärsutvecklare och key account på flera marknadsledande reklam-och PR/komunikationsbyråer, samt som VD, marknadschef och delägare på ett husföretag, senast inhyrd marknadschef på Bad&Värme, finns stor vana och kunskap att identifiera behoven. Från det omforma till målstyrda effektiva aktiviteter och tydlig kommunikation för bättre genomslagskraft och ökat rörelseresultat.

Hela kedjan med produktion och projektlederi

Med ett brett nätverk – från originalproducenter, fotografer, digitala specialister, tryckeri, print och erfarna formgivare – kan Willegard Marknadsföring snabbt sätta samman den mest effektiva och med bäst kompetens lämpliga gruppen för uppdragen. Och projektleda fram till resultat.


Hur köpa?
Per uppdrag – fast pris eller löpande. Per timme – enl uppgjort timpris.

Våga prova – Hur avsluta? Inget bindande avtal – om så icke önskas. Testperiod – prova, utvärdera, fortsätta eller avsluta. Möten, fester och tillställningar Vi kan även skapa möten och hålla i hela biten kring festen eller eventet. Vi tar t ex ansvar för och ordnar upplägget, hur få fram ditt budskap, kostnadseffektiv budget, genomförande, logistiken, ta fram trycksaker och uppföljning med mera…

Utmana ledningsgruppen

WMF har den rätta bakgrunden att med ett marknadsfokus ifrågasätta och driva igång interna processer med kunden, säljet och marknaden i fokus i olika typer av ledningsgrupper. Hur ofta har du inte önskat dig ett bättre kundfokus, effektivare säljprocesser och effektivare kundmöten?

Projektledare att hyra

Ett specialerbjudande för kommunikations-avdelningen, reklambyrån eller PR/kommunikationsföretaget. Ett effektivt sätt att snabbt få tillgång till en mycket erfaren och driven projektledare som kan avlasta och ta hand om vissa, kunder, vissa uppdrag, för vissa projekt eller medverka i pitcher för att nå bättre poäng och stärka upp kompetensen i arbetsgruppen. Varför inte inom specialområdena; bostad, bygg och fastighetsbranscherna?

Med 25 års erfarenhet som byråchef, projektledare, senior projektledare, key account och affärsutvecklare från ledande reklam- och kommunikationsbyråer, senast Care of Haus i Västerås, kan Willegard Marknadsföring snabbt bli en effektiv och kostnadseffektiv projektavlastning eller samarbetspartner för att nå fler affärer och bättre uppdrag.

Hur köpa? Per uppdrag – fast pris eller löpande. Per timme – enl uppgjort timpris. Timmar/dag/dagar i veckan enl uppgjord tim eller dagersättning. Willegard Marknadsföring är flexibel när det gäller hur mycket tid du vill och behöver köpa. Vid en anställning måste man ofta erbjuda en heltid, även vid vikariat. Med Willegard Marknadsföring kan du välja precis bara det du behöver.

Våga prova – Hur avsluta? Inget bindande avtal – om så icke önskas. Testperiod – prova, utvärdera, fortsätta eller avsluta.

Kontakta mig

Willegard Marknadsföring AB
Bosse Willegard
E-post: bosse@willegardmarknadsforing.se
Tel: 0707-666 350
Post- besöksadress: Tegelbruksvägen 18, 723 48 Västerås